Výzkum a vývoj

ELCERAM se zabývá výzkumem a vývojem již od samotného založení firmy. V úzké spolupráci s univerzitami a ústavem Akademie věd České Republiky se společnost podílí na mezinárodních, národních a podnikových projektech. Projekty jsou cíleny na progresivní technologie, nové produkty a možnosti rozšíření měřících a testováních metod. Řešení projektů je často prováděno v úzké spolupráci se zákazníky.

 

Příklady úspěšně dokončených mezinárodních a národních projektů:

• Nano-structured Polymer Deposition Processes for mass production of Innovative Systems for Energy Production and Control and for Smart devices. EU project FP6, 2005 31 March 2009.

• High Resolution of Thick Film Metallisation and Crossovers, PIDEA national project. 2000 to 2003.

• Advanced Beam Technologies for Deposition and Processing Films for Production Practice, TANDEM. National project. 2005 to 2008.

• Multiple Film Laminated 3D Structures Ceramics – Metal Fired at Low Temperatures. National project. 2004 – 2008.

• Photovoltaic Panels with GaAs chips and optical concentrator. National project. 2008 to 2011.

• Smart Solar Alternative Electrical Energy Source with High Efficiency. International project. 2014 – 2017.

• Laser Line for Machining Ceramics for Electronics. National project. 2017 – 2018.

• Advanced Material System for Production of Smart High Power Electronics. National project. 2017 to 2020.

Laboratoř pro výzkum a vývoj slinování pokročilé keramiky z nitridu hliníku v ochranné atmosféře

Ve společnosti ELCERAM byla rozšířena výzkumně inovační kapacita v oblasti nových keramických materiálů pro výkonovou elektroniku a pro montážní operace výkonových polovodičových prvků.

 

Tato výzkumná kapacita je přístupná potenciálním zájemcům a uživatelům o výzkum, vývoj a technologické testy.

 

Laboratoř je vybaveny těmito zařízeními:

1) Vysokoteplotní pec pro slinování neoxidické keramiky do teplot 2000 °C.

2) Nízkoteplotní pec pro odkouření pojiv AlN keramiky s optimalizovaným přivodem oxidační atmosféry.

3) Svařovací zařízení pro bondování výkonových polovodičových čipů. Automatické zařízení umožňuje kontaktování pomocí pásků nebo drátů Au,  Al, Cu, AlCu, atd.

 

V nové peci je možno vypalovat keramické materiály v ochranné atmosféře dusíku, argonu, formovacího plynu, ap.

Tato investice byla spolufinancována z prostředků Evpropské unie prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.