Řezání a rýhování CO2 laserem

Disponujeme dvěma moderními laserovými systémy, které jsou optimalizovány na řezání korundové keramiky. Vlnová délka laserového svazku je 10,6 µm, výkony laserů se pohybují od 0 do 350 W. Typická přesnost řezání ± 0,05 mm.

Popisování keramiky Y.A.G laserem

Disponujeme třemi popisovacími lasery o výkonech do 6 W. Těmito lasery jsme schopni rýhovat a popisovat keramické výrobky. Vlnová délka laserového svazku je 1 064 nm. Pohyb paprsku je řízen hlavou vybavenou galvy, což dovoluje obrábění keramiky až do rozměru 110 x 110 mm .

 

 

Frézování za syrova

K výrobě složitých keramických dílů nebo prvních prototypů využíváme CNC frézku, kterou obrábíme syrovou keramiku s přesností 0,01 mm.

Lapování

Disponujeme lapovacími stroji pro dosazení vyšší kvality keramického povrchu.

Vlastnost

Typická hodnota

Přesnost

± 5 µm

Rovinnost

0,6 µm

Rovnoběžnost

1 µm

Drsnost povrchu

0,03 µm

Broušení

S využitím diamantové planetární brusky jsme schopni brousit keramické díly a substráty a docílit tak vyšší přesnosti a rovinnosti.

Vlastnost

Typická hodnota

Přesnost

± 3 µm

Rovinnost

0,6 µm

Rovnoběžnost

1 µm

Drsnost povrchu

0,3 µm

Maximální rozměr

149 x 149 mm / 200 x 50 mm

Kartáčové leštění

Po výpalu keramických substrátů je vždy nutné zaleštit povrch. Za tímto účelem využíváme naše kartáčové leštičky, které pomocí rotujících kartáčů s příměsí obraziv zbaví povrch připečeného separačního prášku a ostatních nečistot.

Otryskávací leštění

Za účelem odstranění připečeného separačního prášku a dalších nečitot z větších ploch využíváme technologii leštění otryskáváním.  Zde využíváme směs vody a abraziva, kterou pod vysokým tlakem otryskáváme povrch keramického substrátu.