Výkonové součástky a moduly

Vyrábíme výkonové elektronické součástky a moduly nebo jejich části.

Specializujeme se na aplikace s intenzivním odvodem tepla z elektronických součástek a polovodičových struktur.

Umíme navrhnout, zrealizovat a otestovat řídící a výkonové stupně pro frekvenční měniče, elektrické pohony synchronních, asynchronních a stejnosměrných BLDC motorů.

Vyrábíme speciální výkonové rezistory pro vysoké výkony v malých i velkých sériích stovek tisíc kusů ročně.