Výkonové součástky a moduly pro elektrické pohony

Specializujeme se na vývoj a výrobu elektronických součástek a modulů pro vysoké výkony s extrémními nároky na odvod tepla z polovodičových struktur MOSFET, IGBT, GTO, SiC, GaN, Si.

Navrhujeme, vyrábíme a testujeme řídící obvody a výkonové stupně pro frekvenční měniče, střídače, elektrické pohony synchronních, asynchronních a stejnosměrných BLDC motorů.

Specializujeme se na výkonové regulátory pro BLDC motory pro proudy špičkově do 1500 A a napětí do desítek voltů.

Vyvíjíme technologie pokročilých vysokonapěťových modulů pro napěťové hladiny do 6 kV.

Vyrábíme speciální výkonové rezistory pro vysoké výkony v malých i velkých sériích stovek tisíc kusů ročně.