Lisovaná keramika

Pokud zákazník vyžaduje tvarovově složité keramické díly, je nejvhodnějším řešením využití technologie suchého lisování z keramického granulátu. Specializujeme se zejména  na Al2O3, ZrO2, AlN, ATZ, Si3N4 a další.

Takto nalisované díly je pak možné dále brousit, frézovat či jinak obrábět.

Typickými výrobky jsou chladiče pro výkonovou elektroniku, senzory ale i speciální keramické díly pro pancíře vozidel a lodí.

Vlastnost

Hodnota pro čistoty 94 – 98 %

Hodnota pro čistoty 99 – 99,95 %

Pevnost v ohybu

280 – 370 MPa

300 – 550 MPa

Lomová houževnatost, KIc

3,0 – 5,0 MPa.m1/2

4,0 – 5,0 MPa.m1/2

Tepelná vodivost

15 – 27 W /m.K

18 – 37,1 W /m.K

Koeficient tepelné roztažnosti

7,5 – 9,1 . 10-6/K

8,2 – 9,0 . 10-6/K

Maximální teplota použití

1200 – 1800 °C

1400 – 1800 °C

Dielektrická pevnost (6,35 mm)

8,3 – 8,7 kV/mm

8,7 – 19,7 kV/mm

Dielektrická ztráta (tan δ)

1 . 10-4 – 5 . 10-4 MHz

1 . 10-4 – 4 . 10-4 MHz

Objemový odpor

> 1014 Ω.cm

> 1014 Ω.cm