Sintrovací výpal keramiky

Pro sintrovací výpal keramiky máme k dispozici dvě průběžné elektrické tunelové pece, kde dochází k odkouření organických pojiv a za teplot až 1650 °C k sintraci korundových zrn.

Veškeré páry organických pojiv jsou spalovány plynovým hořákem, aby nedocházelo ke znečišťování ovzduší.

Resintrovací výpal keramiky

V případě nadměrného prohnutí substrátů po sintrovacím výpalu disponuje naše firma ještě resintrovacími pecemi. Zde působením tlaku a teplot okolo 1350 °C dochází ke srovnání již vypálené keramiky.