Instalace FVE pro společnost ELCERAM a.s.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000327
Doba realizace projektu: 22. března 2022 až 30. listopadu 2023

Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti ELCERAM a.s. o výkonu 199,8 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celé společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.